Conference agenda

The conference will be held in Polish and English with simultaneous translation.
 

September 7, 2017 (Thursday)

Since 14:00 Arrival of the participants and their accommodation at Omega Hotel
20:00 – 23:00 Campfire for the conference participants (location: Omega Hotel)

September 8, 2017 (Friday)

08:00 – 08:30 Participants registration (Omega Hotel)
08:30 – 08:45 Welcome speech and introduction
08:45 – 10:15 The conference (Omega Hotel)
08:45 – 09:30 Olga Zabolewicz (GIODO)
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – konsekwencje dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających.
09:30 – 10:15 Iain Mitchell QC, przewodniczący grupy roboczej CCBE ds. inwigilacji elektronicznej
Data Protection and Professional Secrecy – The same but different?
10:15 – 10:30 Coffe break
10:30 – 12:00 The conference (Omega Hotel)
10:30 – 11:15 Mec. Dr Marlena Sakowska-Baryła
Podstawy przetwarzania danych przez podmioty publiczne na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
11:15 – 12:00 Peter Homoki, przewodniczący Komisji Nowych Technologii CCBE
Recommendations to lawyers in relations to GDPR.
12:00 – 12:15 Coffe break
12:15 – 13:45 The conference (Omega Hotel)
12:15 – 13:00 Prof. Przemysław Polański
Privacy by Design.
13:00 – 13:45 Manana Topolewska
Wpływ RODO na procesy biznesowe w firmie.
14:00 – 15:00 Dinner at Omega Hotel
15:15 – 18:00 A visit to the Polish detention ward and sightseeing of the center of Olsztyn (guided tour)
20:30 A walk on the bank of the Lake Curve to the “Przystań” Restaurant
21:00 – 01:00 Official dinner with the music (DJ)

September 9, 2017 (Saturday)

09:30 A trip to the Univeristy of Warmia and Mazury (UWM)
10:00 – 11:30 The conference (UWM)
10:00 – 10:45 Mec. Dominik-Lubasz
Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10:45 – 11:30 Susan Ning, partner w kancelarii King & Wood Mallesons
Overview of the legal framework and rules of personal information protection. The storage and cross-border transmission of personal information. Regulations on exchanging data with other jurisdictions (EU and USA). Problems and solutions.
11:30 – 11:45 Coffe break
11:45 – 13:15 The conference (UWM)
11:45 – 12:30 Anna Kaczyńska
Zmiany w zakresie obowiązków administratorów danych po wejściu w życie nowych uregulowań GDPR.
12:30 – 13:15 Mec. Xawery Konarski
Profilowanie danych osobowych w RODO – zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.
13:15 – 13:30 Coffe break
13:30 – 14:30 The conference (UWM), discussion, conclusions and the trip back to Omega Hotel
15:00 – 16:00 The dinner in the Omega Hotel
16:00 – 22:00 A trip around the region of Warmia and Mazury for eager persons (previous reservation required)
22:00 A return to the Omega Hotel

September 10, 2017 (Sunday)

Departure of the participants after the breakfast